Slimmer werken in dagelijks onderhoud

Continu werken aan een efficiënte en optimale samenwerking met aannemers is speerpunt voor het team dagelijks- en mutatieonderhoud bij woningcorporatie Talis. Recent zijn aan het onderhoudsproces bij mutaties twee unieke elementen toegevoegd: de vaste prijs per woning en de mening van de huurder. Op donderdag 10 april jongstleden werd dit bekrachtigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Talis en vier aannemers.

Als woningcorporatie met 14.000 woningen is Talis een belangrijke opdrachtgever in de woningbouw voor de regio Nijmegen/Wijchen. Naast het zorgen voor voldoende nieuwbouw en het regulier onderhoud van de woningen, is het dagelijks onderhoud een belangrijke taak. Hieronder vallen reparaties en het mutatieonderhoud.

Vaste prijs per mutatie

Het blijven aanscherpen van het gehele onderhoudsproces heeft de continue aandacht van John Pijnappels, manager dagelijks en mutatieonderhoud bij Talis. “Met onze ketenpartners kijken we al jaren hoe we zo efficiënt en transparant mogelijk samen kunnen werken aan een gegarandeerde basiskwaliteit van onze woningen. Daar voegen we nu iets vernieuwends aan toe: een vaste prijs voor mutatieonderhoud”, legt Pijnappels uit. “Dit is het vaste onderhoud aan een vrijgekomen huurwoning, voordat de nieuwe huurder de woning betrekt. Bij Talis hebben we ongeveer 1.200 woningen die jaarlijks van huurder veranderen. Dit betekent dus een aanzienlijke tijd- en daarmee kostenbesparing voor ons en voor de aannemer door een sterk vereenvoudigde administratie en facturatie”.

Mening van huurder telt

Talis voert steekproefsgewijs controles uit of het mutatieonderhoud goed is uitgevoerd. Nieuw is dat de huurder hier ook bij betrokken wordt. Via een enquête wordt aan de nieuwe huurder gevraagd of de kwaliteit van de woning voldoet aan de verwachting. Bij de jaarlijkse evaluatie met de aannemer worden ook de resultaten van dit klantonderzoek meegenomen. “En niet alleen besproken”, voegt Jan Koning, coördinator inkoop bij Talis toe. “De resultaten worden ook verrekend. Als de tevredenheid van onze klanten met 0,1% is gestegen, ontvangt de aannemer 0,1% extra over de jaaromzet die hij bij ons gerealiseerd heeft. Maar ook de andere kant op werkt door. Hierdoor blijft er een prikkel om scherp te zijn en kwaliteit te leveren.”

Samenwerkingsovereenkomst

Donderdag 10 april tekenen Burghouts Verbouw | Service-onderhoud, Cuppens, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Welling Bouw en Talis de samenwerkingsovereenkomst.

 

© 2013 - Burghouts BV | Product Plus Reclamebureau Nijmegen