Introductie Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO)

Duurzaam bouwen en een circulaire economie bevorderen, zijn dure plichten die we verschuldigd zijn aan volgende generaties. Het KGO (Kenniscentrum Verduurzaming Gebouwde Omgeving) stimuleert het MKB in ontwikkeling en toepassing van nieuwe concepten voor bevordering van duurzame oplossingen in de bouw en infra. Bouwend Nederland en UNETO VNI richtten onlangs samen het kenniscentrum op.

KGO introductie

Joep Burghouts heeft vanuit het voorzitterschap van Bouwend Nederland regio Zuid Oost Gelderland een belangrijke rol in het KGO. Het Ondernemersbelang besteedde in de laatste edities van het magazine ruim aandacht aan de introductie van het Kenniscentrum. "Er ontbreekt een marktprikkel voor duurzame alternatieven. Gelet op de ambities op het gebied van duurzaamheid en CO2 reductie van rijk, provincies en gemeenten, levert dit een dubbel beeld op. Wij trachten kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid open te stellen voor de lokale mkb-ondernemers, werkzaam in de bouw- en installatiebranche. Zo versnellen we verduurzaming. Er komt een gigantische markt op ons af, daar heeft het MKB alle kennis en middelen bij nodig. Ik zie kansen." Aldus Joep Burghouts in de gepubliceerde interviews.

"Concreet gaat het om het realiseren van een energienota-loze woning, woningrenovatie en verduurzamen van bestaand vastgoed. Duurzaamheid is bepalend bij de materiaalkeuze, inkoop, de manier van bouwen, het dagelijks gebruik en het optimaliseren van een onderhoudsarme levensduur." Joep Burghouts ziet vanuit het KGO kansen als bijvoorbeeld koppeling wordt gemaakt met langer thuis wonen, zorg en verduurzaming van bestaand bezit. De bestaande budgetten vanuit WMO, de zorg en levensduurverlenging van bestaand bezit worden dan gekoppeld. "We zetten onze technologische kennis in en denken mee met klanten. Ons verdienmodel is dan dat de lokale partij vanuit bouw- en installatiebranche het werk mag maken."

Het KGO stimuleert het opzetten van proefprojecten waar samen geleerd kan worden hoe het best geantwoord kan worden op de vraag naar duurzaam en toekomstbestendig bouwen en onderhouden. Mogelijke projecten zijn het "langer thuis wonen" mogelijk te maken door opdelen van de huidige grote woningen naar meerdere kleinere eenheden met minder vloeroppervlakte. Of de energieopwekking op en rondom het bestaande vastgoed te organiseren en de leverancier voor de hele buurt zijn.

Heeft u vragen over het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving, neem dan contact op met Joep Burghouts via onderstaande gegevens. Lees de volledige artikelen via onderstaande links:

Artikel Het Ondernemersbelang regio Nijmegen: Samen toewerken naar een duurzame leefomgeving 

Artikel Het Ondernemersbelang regio Nijmegen: Circulaire economie vraagt om urgentie

© 2013 - Burghouts BV | Product Plus Reclamebureau Nijmegen