Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij en rendement.

In het nu leven betekent niet dat je niet over de toekomst hoeft na te denken. Integendeel, nu heb je de verantwoordelijkheid voor de toekomst. Dit besef is in alle lagen van de organisatie doorgedrongen en staat centraal in ons dagelijks werk.

Milieu

Niet alleen maken we gebruik van producten die het milieu sparen, zoals de producten met het FSC®-keurmerk, we verwerken ons afval en werken voornamelijk in regionaal wat het aantal autokilometers aanzienlijk beperkt.

Medewerkers

Een goed en vast inkomen, respect en waardering voor de persoon en hun vakmanschap, mogelijkheden om werk en privé te combineren en om je te ontplooien en te ontwikkelen. Dit zijn enkele speerpunten die Burghouts zich ten doel heeft gesteld in haar personeelsbeleid.

Maar de focus op de medewerkers ligt niet alleen bij het eigen personeel. Als erkend leerbedrijf geven we de volgende generatie een kans zich het ambacht eigen te maken en door deel te nemen aan het project 'social return' bieden we nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Maatschappij

Burghouts steunt diverse doelen en verenigingen in de regio. Daarnaast is in 2008 Stichting Burghouts Fonds opgericht. Met de stichting wordt, door de inzet van kennis en kunde van de medewerkers, een bijdrage geleverd aan een betere maatschappij, zowel regionaal als internationaal. Meer informatie hierover vindt u op www.stichtingburghoutsfonds.nl.

Door ons te focussen op milieu, medewerkers en maatschappij realiseren we rendement. Rendement in elk opzicht en voor alle betrokkenen!

© 2013 - Burghouts BV