Behoud houten gevelelementen

Burghouts is gespecialiseerd in het instandhouden van houten gevelelementen. Hiervoor is het beheersen van kwaliteit in processen, met name in de uitvoering, van belang. Met onze aanpak beperken wij de risico's ten aanzien van budgetzekerheid, houtrot, verfgebreken en functionaliteit. De budgetzekerheid en te leveren kwaliteit worden hierdoor aantoonbaar gemaakt. Belangrijk onderdelen van onze aanpak zijn inspectie en onderhoud.

Wij beschikken over vakmensen op het gebied van houtrotherstel, schilderwerk en gevelherstel, die weten wat van hen verwacht wordt, waar ze op moeten letten en welke maatregelen noodzakelijk zijn om kwaliteit te borgen. Daarnaast hebben wij ruime expertise in het maken van onderhoudsscenario's voor langere termijn.

Gedurende een looptijd van minimaal 15 jaar garanderen wij dat gevelementen, ramen en deuren vrij zijn en blijven van houtrot en verfgebreken. Door herstel en preventief onderhoud is daarnaast de functionaliteit geborgd en bestaat er budgetzekerheid ten aanzien van de instandhoudingskosten.

© 2013 - Burghouts BV