Ketenmutatie

Het vertrekpunt bij ketenmutatie is altijd de visie, ambitie en het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening naar huurders. De wens, doelstelling en strategie, het beleid, de maatschappelijke opgave en mate van bereidheid tot toekomstvastheid zijn bepalend voor het proces.

Burghouts neemt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van woningen. Dit levert verbetering op voor klanten en bewoners en resulteert in optimale klant- en bewonerstevredenheid. Wij beperken reparatie- en onderhoudsintervallen met dien verstande dat de woning voldoet aan de wens van de klant. Bewoners en klanten staan hierin centraal. Dat is 'succesvol beheer en onderhoud'. 

Wij voeren planmatig-, dagelijks- en mutatieonderhoud uit tegen vooraf vastgestelde bedragen per woning en koppelen dat waar mogelijk aan elkaar. Onze grip op processen en kosten van meerjaren onderhoud leidt tot een daling van de onderhoudskosten met een percentage variërend tussen de 10% en 20% ten opzichte van de huidige onderhoudsbegroting. Er is géén risico voor de klant door helderheid over de kosten. Dit is beheersing van het Total Cost of Ownership (TCO).

Door samen het proces slimmer, effectiever en efficiënter te organiseren voor nu en de toekomst kunnen vrijgekomen middelen worden geïnventariseerd om verdere of andere ambities waar te mmaken. Zoals levensloopbestendig maken,  meer comfort (waardevolle woningen) en energetische maatregelen. 

© 2013 - Burghouts BV