Meerjaren Onderhoudsplan

Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand noodzakelijk. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. Uitstel van onderhoud kost u extra geld.

Dit is een van de redenen om een MJOP, een MeerJarenOnderhoudsPlan te maken. De belangrijkste reden is om inzicht te krijgen in de planning en de kosten die onderhoud met zich meebrengt. Hiermee kot u tot beheersing van de kosten op korte en langere terijn en kunt u het onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemen. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, bijvoorbeeld door het vervangen van de complete dakbedekking, kunt u hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, ook kunnen overige onderhoudswerkzaamheden aangepast of verschoven worden. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Door de jarenlange ervaring zijn meerjarenonderhoudsplannen uitgegroeid tot een specialisme. Met name voor VvE's, vastgoedbeheerders en particulieren. 

© 2013 - Burghouts BV