Grootonderhoud en renovatie

Groot onderhoud gebeurt zowel buiten als in de woning en is een samenstelling van verschillende vervangings- en verbeterwerken aan een woning die de duurzaamheid van de woning bevordert, maar vaak gepaard gaat met korstondig overlast voor de bewoners.

Uw projecten kennen naast technische aspecten ook sociale en menselijke aspecten. In onze visie staan de klant, de klant van de klant en het project centraal. Uitgangspunten zijn vertrouwen, openheid en wederzijds respect. Wij maken groot onderhoud en renovatie begrijpelijk, inzichtelijk en toegankelijk voor bewoners door ons in te leven in de impact die dergelijke ingrepen met zich meebrengen.

Uiteindelijk krijgen bewoners een woning die weer voldoet aan de gewenste comfort eisen. Het energieverbruik wordt teruggedrongen, het geeft nieuwe woonbeleving en meer wooncomfort.

 

Bekijk enkele voorbeelden van grootonderhoud en renovatie:

 

© 2013 - Burghouts BV