Duurzaam werken

Wij zijn van mening dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft een bijdrage te leveren voor de toekomst. Dat besef is in alle lagen van de organisatie doorgedrongen en dat dragen we ook uit. In ons dagelijks werk staan duurzaam adviseren, renoveren en onderhouden centraal. Dat doen we door bezig te zijn met levensduurverlenging van vastgoed, het toepassen van energetische maatregelen en cycli van onderhoud op te rekken. Wij maken gebruik van producten die het milieu sparen. Regionale focus zorgt voor minder autokilometers en lokale betrokkenheid die onder meer tot uiting komt in werkgelegenheid en ondersteuning van lokale projecten.

Door ons te focussen op People en Planet realiseren we Profit. Winst in elk opzicht en met voordelen voor alle belanghebbenden.

Ons doel is een bijdrage te leveren aan het creëren van een prettige leefomgeving. Met de ondertekening van 'het Groene Akkoord' laten wij zien deze uitdaging serieus te nemen. GPR Onderhoud maakt dit voor ons meetbaar. Het optialiseert de milieuprestatie van maatregelen met inbegrip van de onderhoudscyclus en investeringskosten. Dit stelt ons in staat ook prestatiegericht te werken aan duurzaam onderhoud.

© 2013 - Burghouts BV