Levensduurdenken, TCoO

Doordat wij conceptmatig denken leiden 'slimme ingrepen' tot een positieve impuls op de exploitatieperiode. Reparatie- en onderhoudsintervallen worden beperkt met dien verstande dat woningen uiteraard voldoen aan de wens van de klant. Onze grip op processen en kosten van meerjaren onderhoud leidt tot een daling van onderhoudskosten met een percentage dat kan variëren tussen de 10% en 30% ten opzichte van huidige onderhoudsbegrotingen. Er is géén risico voor de klant door helderheid over de kosten. Dit is beheersing van het Total Cost of Ownership (TCO).

Wij werken veelal volgens de systematiek ResultaatGericht Samenwerken en stellen visie, afspraken en resultaat centraal en kijken naar onderhoud(skosten) in de toekomst. Het is een methodiek voor ketensamenwerking in onderhoud en renovatie. Stapsgewijs wordt in 7 fasen (intitiatief, planontwikkeling, planuitwerking, opdrachtverstrekking, projectuitvoering, projectoplevering en beheersfase) aan de hand van 7 thema's (veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen) het proces op elkaar afgestemd. Dit leidt tot efficiëntere samenwerking.

Het is vastgoedonderhoud volgens een op maat ontworpen onderhoudsscenario met een vooraf vastgesteld en gewaarborgd resultaat.

© 2013 - Burghouts BV