Stichting Burghoutsfonds

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het bedrijf, in 2008, hebben de medewerkers als cadeau een stichting opgericht. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De stichting ondersteunt structureel één of meerdere projecten, of start zelf een project op, waar de kernwaarden van Burghouts in terug komen:

  • klant van de kant: het renoveren van een school wordt niet gedaan voor het schoolbestuur, maar voor de leerlingen
  • duurzaam: waar mogelijk blijft het niet bij één keer, maar wordt jaarlijks stapsgewijs gerenoveerd
  • samenwerking: met partners die dezelfde waarden uitdragen
  • medewerkers: de werkzaamheden worden zoveel mogelijk gerealiseerd met de medewerking van de medewerkers van Burghouts

Projecten zullen zoveel mogelijk gezocht worden in het verlengde van de activiteiten van Burghouts; renoveren, verbouwen en schilderen. 

Meer informatie over de stichting vindt u op www.stichtingburghoutsfonds.nl.

 

© 2013 - Burghouts BV